-

  
               
  v   Telapati,Nedir
  v   Rüya,Tabirleri
  v   Demon nedir
  v   Kısmet,Açma
Forumdaki Son cevaplar : Melisa,İletişim,medyummelisa@hotmail.com..(yudumx1) Kısmetinizin açılması..(MedyumMelisa) Cin,Cagırma..(MedyumMelisa) Fizyonik İlmi..(MedyumMelisa) REMİL İLMİ (Kum Falı)..(MedyumMelisa) Psişik yetenek ve bilim..(MedyumMelisa) Renklerin Dili..(MedyumMelisa) Medyum,Medyumluk,Sihir,Büyü,Muska..(MedyumMelisa) Muska muska yapımı musklar muska yapmak ..(MedyumMelisa) Meditasyon..(MedyumMelisa)
Kullanıcı : Şifre : Güvenlik :352014 Hatırla : Gizli :

  Medyumlar Medyum Türk Medyum Türk Voyans MedyumBul Forum || Kuranı,Kerimin,Mucizeleri,Sırları,Mumsema,islam,Arsivi
   Yasin Suresinin Esrarı

MedyumMelisa
[Genel sorumlu]Mesaj sayısı : 613
Giriş sayısı : 33
Konu puanı : 0  Toplam P : 0
Konuya Puan ver
Üye bilgileri
Yasin Suresi'nin Esrarı

Hazreti Fahr-i Alem Efendimiz: "Yâsîn, okunduğu şey içindir." diye buyurmuştur. Meşrû herhangi bir arzu ve murâdı olan kimse, bu maksatla 3 veyâ 7 gün, yatsıdan sonra veyâ fecir zamanında 41 kere 
okur veyâ okutursa, çok kısa zamanda matlup ve murâdına erişir. Bunu bir kişi de okuyabilir, üç-dört kişi toplanarak da okuyabilir. Bu sûre-i şerîfe, iki tarafı kesen bir kılıçtır.

Bu sûre-i şerîfe, şimdiye kadar binlerce değil, milyonlarca Müslüman tarafından tecrübe edilmiş ve murâdlarına kavuşmuşlardır.

Fecir zamanında yapılan dualar ve okunan Kur'an'lar, başka zamanlarda yapılan dua ve münâcâtlardan daha çabuk tesîr eder. Zîrâ Cenâb- Hak, Kelâm-ı Kadîm'inde şöyle buyurur:

??? ???? ?????? ??????

?? ???? ????? ??? ???????


İnne Kur'ânel fecri kâne meşhûdâ: "Fecir zamanında okunan Kur'ân'ın tesiri çabuk görülür." (İsra Suresi, 78. âyet)

Şurasını hatırlatmayı faydadan hali görmediğim için yazmadan geçemeyeceğim. Nâil olunamayacak bir şeyi istemek, âdet-i ilâhiyeye mugâyir olduğu için istenmemelidir. Olacak şeyleri istemek, halinle mütenâsip ricada bulunmak hem edep ve terbiye icâbıdır, hem de arzu ve talebin husûlüne vesiledir. Yapılan duaların daha oturduğu yerden kalkmadan meydana gelmesini istemek de doğru değildir. İnsan, âcul yaratılmıştır. Halbuki Cenab-ı Hak, hiçbir emrinin infâzında acele etmez. Zira her şeyi tedrici tekâmüle tâbi kılmıştır. Bir tohum, toprağa atılır atılmaz hemen çıkmaz. Bazen 15 günde, bazen 40 günde çıkar. Murâd ve arzum olmadı diyeküfür ve inkâr yoluna sapanlar, daima zarar görmüşlerdir.

Cenab-ı Hak, kendisine açılan bir avucu hiçbir zaman boş çevirmez. Fakat istenilen şey, olabilir kisenin aleyhinedir. Senin duanın yerine başka bir taraftan ihsânda bulunur. Bizim hayır zannettiğimiz şey, şer; şer zannettiğimiz şey de hayır olabilir.Bunu yalnız, gizli ve âşikâreyi hakkıyla bilen Zât bilir.

Bu bahse son vermeden evvel Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini zikredeceğim:
"Her şeyin bir kalbi vardır. Kur'an'ın kalbi de 'dir."

'ni vird edinen bir fakîr, herhalde zengin olur. Hasta ise iyi olur. Aç ise doyar. Susuz ise kanar. Bekarsa evlenir. Kederli ise ferâha çıkar. Yolcu ise selametle menziline, maksuduna erişir. Mahpus ise hâlâs olur. Malı çalınmış kimse okursa çalınmış malına kavuşur.

'in kalbi, ??????? ??????? ???? ????? ????????? : Selâmun gavlen min rabbin rahîm âyet-i kerîmesidir. Bu âyet-i kerîmeye meflûc bir kimse, adedi olan 818 kere bir bardak suya her gün okuyup üfleyerek içerse, ksıa zamanda hastalığından hâlâs olur (kurtulur). Bu âyet-i kerîme, kibrit-i ahmer'dir. Yani ALTIN YAPAN MADDE. Vird edinen kimse, her türlü maddî ve mânevî, ruhânî ve sârî hastalıklardan emin olur. Utanacağı ve sıkılacağı bir hâle giriftâr olmaz. Düşmanları kendisine zarar veremediği gibi, iyilikleri de dokunur. Bu âyet-i kerîmeyi hasta olan veyâ rûhânî bir hastalığa bir kimse, kendisi için okuyamazsa başkası tarafından bir bardak suya 818 defa okunup üflenerek içirmek ve buna 7 gün veya daha fazla devam etmek suretiyle şifa bulur.

'ni okumasını bilen kimse, bu âyet-i kerîmeyi okumaya başlamadan evvel
'e başlayıp bu âyete geldiği vakit 818 kere tekrar ederek devam edip sûreyi bitirirse, beklenen faydacı tâcil etmiş olur.

??? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ???? ?????????????: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn.

Çok müessirve milyonlarca Müslüman tarafından denenmiş, muvaffakiyete varılmış olan bir âyet-i kerîme; son derece serî tesîr eden, selamete erdiren bir inayet-i ilâhidir. 

Herhangi bir maksat ve ricası olan bir kimse, Cenab-ı Hakk'ın mutlak kabul buyuracağını vaad buyurduğu ve Hazreti Yunus'Un duası olan
??? ?????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ?????? ???? ?????????????: Lâ ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine'z-zâlimîn.  "Senden başka mâbud-u bihak, bir ilah yoktur. Her noksan vasıftan münezzehsin. Berîsin. Ben, nefsime zulüm etmişlerdenim." (Enbiya Sûresi, 87. âyet) manasına gelen bu âyet-i kerîmeyi vird edinen, giderken, gelirken, yatarken, gezerken, her nerede olursa olsun okuyan kimse, en çok 20 gün içinde bulunduğu maddî, mânevî her türlü sıkıntıdan kurtulur. Hasta ise iyiliğe döner. Her nereye teveccüh etse, hüsn-ü kabul görür. İşleri intizama girer. Ticareti artar. Düşmanları dost olur. Sözü dinlenir.

--------------------

Kişisel Çalışmalarım

ÇALIŞMA ALANLARIMIZ VE EN ÇOK BAŞVURULAN KONULAR
EVLENMEK ve YUVA KURMAK İÇİN: Evlenmeyi isteyen her insan için, evlenmeyi arzu edipte çeşitli nedenlerle bir türlü evlenemeyenler için, evlenmek isteyen bekarların, boşananların ve dulların evlenmesi için yapılır.

AŞK KONUSU: Karşılıksız ve tek taraflı aşklarda, ayrılıklarda, sevdiğin insanı kendine aşık etmek ve bağlamak için, evliliklerde daha mutlu bir hayat için, eşini kendine aşık etmek ve her istediğini karşısındakine yaptırmak için yapılır.

EŞİNİN veya SEVDİĞİ BİR KİŞİNİN SADAKAT ve MUHABBETİ İÇİN: Sevdiğinin, eşinin ya da sevgilisinin kendisinden başka kimseye cinsel anlamda ilgi göstermemesi için ve kendisine sadık kalması için yapılır.

RIZKIN ÇOĞALMASI İÇİN: Rızkının, kısmetinin bollaşmasını isteyen her insan için yapılır. Rızkı ve kısmeti dar olan, iki yakası bir türlü bir araya gelmeyen insanların darlıktan refaha çıkması için yapılır.

BEREKET ve BOLLUK İÇİN: Kazancının ve Elindeki parasının bereketini göremeyen insanların paralarının, mallarının ve kazançlarının bereketlenmesi için yapılır.

MEVKİ ve MAKAM YÜKSELTMEK İÇİN: Hayatta, işte, istenilen maddi ve manevi her durumda mevki ve makam yükseltmek için yapılır.

MÜŞTERİ ve BOL KAZANÇ İÇİN: Müşteriye ihtiyacı olan insanların müşterilerinin çoğalması için ve müşterilerinden bol kazanç sağlamaları için yapılır.

KUMAR MÜPTELALARINI KUMARDAN KURTARMAK İÇİN: Kumara düşkünü olan insanları kumar oynama ihtiyacından ve kumar müptelasından kurtarmak için yapılır.

İÇKİ BAĞIMLILARINI İÇKİDEN KURTARMAK: İçkiye müptela olan insanların içki bağımlılığından kurtulup bir daha içki içmemeleri için yapılır.

KÖTÜ ÇEVRELERDEN KURTARMAK İÇİN: Kötü dostlardan, kötü çevreden ve kötü insanlardan kurtarmak için yapılır.

ZEKANIN ve BİLİNCİN ARTMASI İÇİN: Zekanın güçlenmesi, artması ve zeka kullanım oranının çoğalması için yapılır.

DALĞINLIK ve UNUTKANLIĞI GİDERMEK İÇİN:
Dalğın ve Unutkan olan insanların unutkanlıklarının ve dalğınlıklarını gitmesi için ve her şeyi hafızalarında tutabilmeleri ve hatırlayabilmeleri için yapılır.

SINAV KAZANMAK İÇİN: Ö.S.S., KPSS ve bunlar gibi sınavları kazanmak için yapılır.
Önemli Not : sınavdan bir ay önce yaptırılmalıdır.

SIKINTISIZ DOĞUM YAPMAK İÇİN: Doğumların kolay, sıkıntısız ve tehlikesiz olması için yapılır.

DİLEK VE HACETLERİN KABULÜ İÇİN: İstenilen bütün zaruret ve dileklerin kabulü için yapılır.

DÜŞMANLARA ÜSTÜN OLMAK İÇİN:
Düşmanların zarar ve şerlerinden muhafaza için, düşmanlara karşı her zaman üstün ve galip gelmek için yapılır.

SİHİR, MUSKA ve BÜYÜ İÇİN: Her türlü sihir, muska, büyü ve tılsımların bozulması için etkisiz hale gelmesi için yapılır.
Her türlü bağlanmış olan insanların açılması için, bahtı ve kısmeti bağlanmış insanların bahtlarının ve kısmetlerinin açılması için,
Rızkı, işi, gücü, kuvveti bağlı olan kişilerin açılması için yapılır.
MUHABBET ve SEVGİ: Seni sevmesini istediğin herkese uygulanabilir. Bu bir sevgili, arkadaş, ortak ve sevgisini arzuladığın herkes olabilir. Kaçanı geri getirmek için, ayrılanları birleştirmek için, eşlerde muhabbet, evladın sevgisi ve saygısı için, arkadaşların içinde sevgi ve saygı görmek için, aile bütünlüğünü korumak için, ebeveynleri tarafından sevilmek ve onlara sözünü geçirmek için, istenilen herhangi bir topluluğa otorite uygulamak için kısaca her türlü muhabbet için yapılır.

GÜZEL ve ZARİF GÖRÜNMEK İÇİN: İnsanlara güzel görünmek ve ilgi çekmek isteyen, yanlışlarının bile insanlar tarafından güzel ve hoş görünmesini isteyen insanlar için, herhangi bir toplumda, bütün çevrelerde, aile içinde ve iş ortamlarında eşsiz, çekici ve güzel görünmek için yapılır.

ZENGİNLİK, MAL ve MÜLK İÇİN: Zengin olmak ve mal-mülk isteyen bütün insanlara yapılır.

İŞ SAHİBİ OLMA ve İŞE GİRMEK İÇİN: İş bulamayan, işten atılan, işe girmek istediğinde problemlerle karşılaşan insanların rahatlıkla iş bulmaları ve işe girebilmeleri için yapılır.

KARA SEVDAYA TUTULUP MECNUNLUK VE PERİŞANLIK ÇEKEN İNSANLAR İÇİN: İmkansız aşka ve kara sevdaya tutulan insanların kurtulmaları için yapılır.

ÜZERİNE EŞ (KUMA) GELEN HANIMLARI KURTARMAK İÇİN:
Üzerine kuma getirilen, eşi tarafından aşağılanan hanımları bu çilelerden kurtulmaları için yapılır.

ZİNAYI TERK ETTİRMAK İÇİN: Eşini aldatan, kadın veya erkeklerin zina yapmalarını engellemek için ve aldatılmayı ortadan kaldırmak için yapılır.

DEDİKODULARDAN ve İFTİRALARDAN KORUNMAK İÇİN: Yapılan dedikoduları ve iftiraları önlemek için ve gelecekte yapılacak olan dedikodulardan ve iftiralardan korunmak için yapılır.

ZİHİN BERRAKLIĞI İÇİN: Algılama ve anlama yeteneğinin artması için, kapalı ve sınırlı zihinlerin açılması ve berraklaşması için yapılır.

SÖZÜNE İTAAT EDİLMESİ İÇİN: Herhangi bir cemiyette , aile içerisinde ve bütün çevrelerde sözüne itaat ettirmek ve sözünün geçerli olmasını isteyen insanlar için yapılır.

MÜSİBETLERDEN KORUNMAK İÇİN: Öldürülmekten, ani ölümden, hastalanmaktan, kötülüklerden, korkudan, dertlerden, hırsızlardan, hapis olmaktan, felaketlerden, afetlerden, şeytanlardan, cinlerden, korunmak için yapılır.

UYKU SIKINTILARI İÇİN: Uyku çokluğundan veya uykusuzluk gibi sıkıntıları düzeltmek için yapılır.

EZBERLEME YETENEĞİNİ ARTIRMAK İÇİN: Ezberleme yeteneği düşük olan insanların ezberlerini güçlendirmek için yapılır.

SADAKAT ve İTAAT İÇİN: Erkek veya kadının eşine yada sevgilisine sadakakati, itaat etmesi için, istenilen herhangi birinin itaat etmesi için yapılır.

HER HANGİ BİR İNSANI BİR MUHİTTEN VE BİR ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN: İstenilmeyen azgın, zararlı, kötü kişileri bir çevreden gitmesi ve uzaklaşması için yapılır.

ZİHİNSEL VE BEYİNSEL HASTALIK İÇİN:
Sinir ve ruh hastalıkları için, akıl hastalıkları için, baş ağrısı için yapılır.


Nazar bilimsel olarak ta kanıtlanmış; İnsan bünyesinden yayılan zararlı ışınların beyin gücüyle beraber belli bir yere odaklanması sonucu, canlı veya cansız nesneleri olumsuz yönde etkilediği klinik deneylerle konunun uzmanları tarafından açıklanmıştır.
• AİLE İÇİ HUZUR ve MUHABBET SORUNU YAŞIYORSANIZ,
• EŞİNİZLE ARANIZDA HUZURSUZLUK GEÇİMSİZLİK VARSA,
• KISMETİNİZİN BAĞLI OLDUĞUNA İNANIYORSANIZ,
• BÜYÜ,MUSKA,GÖZ,NAZAR,CİN MUSALLATINA MARUZ OLDUĞUNUZU DÜŞÜNÜYORSANIZ,
• RUHSAL VE MANEVİ YÖNDEN BUNALIMLARINIZ VARSA,
• İSTEM ve İRADE DIŞI DAVRANIŞ SERGİLİYORSANIZ,
• İŞ KONUSUNDA BAŞARILI OLAMIYORSANIZ,
• TOPLUMA UYUM SAĞLAYAMIYORSANIZ,
• EŞİNİZDEN,NİŞANLINIZDAN, SÖZLÜNÜZDEN VEYA SEVGİLİNİZDEN AYRILDIYSANIZ,
• VEYA SORUNLU BİR BERABERLİK YAŞIYORSANIZ,
• ŞANSINIZIN, RIZKINIZIN, KISMETİNİZİN BAĞLI OLDUĞUNA YA DA İŞLERİNİZİN YOLUNDA GİTMEDİĞİNE İNANIYORSANIZ,
• BİR TAKIM KONULARI KENDİ ÜZERİNİZDE SAPLANTI HALİNE GETİRİYORSANIZ,
• SEBEPSİZ YERE SIKINTI BUNALIM VE RAHATSIZLIK DUYUYORSANIZ,
• TIBBEN MÜMKÜN OLDUĞU HALDE ÇOCUK SAHİBİ OLAMIYORSANIZ,

Medyum Melisa İletişim medyummelisa@hotmail.com Gsm: 0545-369-97-93

16.09.2011 15:24:03
                               Oy : 0-Puan : 0

     

Forum son 5 K. & Benzer K.
Açan
Forum istatistikleri
İzâ Câe Nasrullah Sûresinin Esrarı Hakkı..
MedyumMelisa
Yasin Suresinin Esrarı..
MedyumMelisa
Forumdaki 1 Kategoride 39 Forum var, Bu forumlara açılan 613 Konuya 0 Cevap yazıldı..
Üye :  Misafir : 3 Toplam : 3 Rekor :
Aktif Üyeler  Aktif üye yok..
Genel Sorumlu - Yönetici - Forum Yöneticisi - Editör - VIP Üye
İyiki Doğdunuz Nice yıllara.. Bugün Doğan yok!

2010/2011 © Copyright medyummelisa/MedyumSinem/Medyumnurdan (Medyumlar Medyum Türk Medyum Türk Voyans MedyumBul MedyumAra Medyum Sitesi Siteleri Sihir Büyü Tarot Muska Cin Büyüler Cinler.Vefk,Sihir,Fal,Büyü,Vefk,Muska,Ebced,Remil,Ledün,Cfir,)
Website motorumuz © 2011 AspSitem www.medyummelisa.com
Bu sayfa: 0,24 saniyede yorumlandı.
Ücretsiz Top List: Site Ekle - Toplist toplist